Saturday, December 27, 2008

Francisco Cândido Xavier (1910-2002)

Σήμερα θα παρουσιάσω το μέντιουμ Francisco Cândido Xavier[Φρανσίσκο Κάντιντο Σαβιέ] (1910-2002), περισσότερο γνωστός ως Chico Xavier (Σίκο Σαβιέ), μια σημαντική προσωπικότητα της Βραζιλίας.

Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, ο Βραζιλιάνος μέντιουμ Francisco Cândido Xavier παρουσίασε περίπου 450 ψυχογραφημένα βιβλία.

Αυτό το μέντιουμ, ένας απλός άνθρωπος από την επαρχία της Βραζιλίας, φτωχός και με ανεπαρκή εκπαίδευση, εργάστηκε διακαώς για τον σκοπό της ηθικής ανάπτυξης του ανθρώπινου είδους. Ο ίδιος δεν έλαβε ποτέ ούτε μια δραχμή, για αυτά τα ψυχογραφημένα έργα. Υπολογίζεται ότι αν είχε δεχτεί τις απολαβές από αυτά τα συγγραφικά δικαιώματα, θα είχε εισπράξει μια περιουσία περίπου 20 εκατομμυρίων ευρώ. Εντούτοις, έζησε μόνο με το χαμηλό μισθό του ως δακτυλογράφου της ομοσπονδιακής δημόσιας υπηρεσίας της Βραζιλίας. Τα δικαιώματα των βιβλίων αυτών, που διαχειρίζονται από μια συμβολαιογραφική εταιρεία, χρηματοδοτούν στο σύνολό τους ακόμα και σήμερα έργα για την ενίσχυση και τη διάδοση του πνευματισμού.

Ο Πνευματισμός στη Βραζιλία προήλθε από την εργασία του Leon Hypolite Denizard Rivail (1804-1869), που ήταν γνωστός περισσότερο ως Allan Kardec, ο οποίος εξέδωσε «Το βιβλίο των πνευμάτων» στη Γαλλία 18 του Απριλίου του 1857. Ένα τμήμα από αυτό το βιβλίο εκδόθηκε στα ελληνικά (εκδ. Μακρή, 2004).

Κατά την διάρκεια της Πορτογαλικής κτήσης στη Βραζιλία, όταν η επίσημη θρησκεία ήταν ο Ρωμαιοκαθολικισμός, ο πνευματισμός ήταν απλά ανεκτός. Μετά την εγκαθίδρυση της δημοκρατίας το 1889, με την δημιουργία του λαϊκού κράτους, ο πνευματισμός μετατράπηκε σε νόμιμα αναγνωρισμένη θρησκεία. Είναι μια θρησκεία χωρίς κλήρο και οι χώροι όπου οι άνθρωποι συναθροίζονται, τα κέντρα των Πνευματιστών, επικεντρώνονται στην μελέτη του δόγματος, στην προσευχή, στην πρακτική της επικοινωνίας με τα πνεύματα και σε πράξεις πνευματικής φιλανθρωπίας.

Σήμερα στη Βραζιλία περί τα 10 εκατομμύρια άνθρώποι δηλώνουν πνευματιστές Kardecistas, σε έναν συνολικό πληθυσμό 180 εκατομμυρίων. Αν και αναλογικά ο αριθμός πιστών είναι μικρός, η επιρροή του κινήματος στη βραζιλιάνικη κοινωνία είναι μεγάλος. Η πλειοψηφία των φιλανθρωπικών έργων στην χώρα πραγματοποιείται από πνευματιστές. Αυτός ο αριθμός αυξήθηκε πολύ, ιδιαίτερα, τις τελευταίες δεκαετίες, χάρη στην εργασία του Chico Xavier. Μπορεί κανείς να ισχυριστεί, χωρίς αμφιβολία, ότι ο πνευματισμός μεταλλάσσει τη Βραζιλιάνικη κοινωνία, ενώ μπορεί να κανείς να πει ότι η Βραζιλιάνικη ιστορία μπορεί να διαιρεθεί, από μια συγκεκριμένη οπτική γωνία, σε πριν και μετά από τα έργα που πραγματοποίησε ο Chico Xavier και τα πνεύματα που τον καθοδηγούσαν.

Hoje apresentarei o médium espírita Francisco Cândido Xavier (1910-2002), mais conhecido como Chico Xavier. Durante o século XX, o médium brasileiro Francisco Cândido Xavier presenteou aproximadamente 450 livros psicografados.

Este médium, homem simples do interior brasileiro, pobre e de pouca escolaridade, trabalhou incessantemente pela causa do crescimento moral do ser humano. Ele mesmo nunca recebeu um centavo sequer das obras que psicografou. Calcula-se que se tivesse usufruído destes direitos teria recebido uma fortuna de aproximadamente 20 milhões de euros. No entanto, vivia apenas com o seu baixo ordenado de datilógrafo de repartição pública federal. Os direitos dos livros, doados em cartório, todos se dirigiram e ainda se dirigem para obras assistenciais e para a divulgação do espiritismo.

O espiritismo no Brasil originou-se do trabalho de Leon Hypolite Denizard Rivail (1804-1869), mais conhecido por Allan Kardec, que lançouO Livro dos Espíritosna França em 18 de abril de 1957.

Na época do Império, no Brasil, quando a religião oficial era a Católica Romana, o espiritismo era apenas tolerado. Depois da proclamação da república em 1889, com a instituição do estado laico, tornou-se religião legalmente reconhecida. É uma religião sem clero e os locais onde as pessoas se reúnem, os centros espíritas, destinam-se ao estudo da doutrina, à prece, aos trabalhos mediúnicos e à prática da caridade espiritual e material.

Atualmente no Brasil cerca de 10 milhões de pessoas se declaram espíritas Kardecistas, numa população total de 180 milhões. Apesar do número relativamente pequeno a sua influência na sociedade brasileira é grande. A maioria das obras de caráter beneficente no país é desenvolvida por espíritas. Este número aumentou muito, inclusive, nas últimas décadas, devido ao trabalho de Chico Xavier. Pode-se, sem dúvida, dizer que o espiritismo está mudando a sociedade brasileira e, também, pode-se afirmar que a história brasileira pode ser dividida, em termos de visão de vida, em antes e depois do trabalho desenvolvido por Chico Xavier e pelos espíritos que o orientaram.

O texto acima está parte da capa do lívro 2000 anos A.C. da versão em grego. To κείμενο είναι τμήμα από το οπισθόφυλλο της νέας έκδοσης του ψυχογραφημένου βιβλίου 2000 χρόνια π.Χ, υπαγορευμένου από το πνεύμα Εμμανουελ.

Labels:

Thursday, December 25, 2008

Libertação - Απελευθέρωση

Ontem vespera de Natal, começei escrever e traduzir um pedaço que me impressionou muito...Χτες μετέφρασα ένα απόσπασμα από το βιβλίο Απελευθέρωση,σελ. 30-31 του πνεύματος Αντρε Λουιζ, 7ο βιβλιο ψυχογραφημένο από το μέντιουμ Chico Xavier. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον...συχγωρίστε τυχόν λάθη ή προβλήματα μετάφρασης...δεν είμαι επαγγελματίας.

Parte do livro Libertação pag. 30-31, do espírito Andre Luis, 7o livro psicografado pelo Médioum Chico Xavier.

‘Οντας κάθε ένας από εμάς, μια δύναμη ευφυίας , κάτοχοι δημιουργικών ικανοτήτων και δράσης στο σύμπαν, θα δημιουργούμε πάντα ψυχολογικούς παράγοντες, που μέσω της νοητικής ενέργειας , εξωτερικεύοντας σκέψεις και με αυτές αυτοσχεδιάζοντας θετικές αιτίες, των οποίων οι επιπτώσεις μπορουν να είναι κοντινές ή απόμακρες από το σημείο της προέλευσης. Αποφεύγοντας να κινητοποιούμε την θέλησή μας, γινόμαστε έρμαια των επικρατούσων συνθηκών του περιβάλλοντως που μας περιτριγυρίζει, ωστώσο, όταν αποφασίζουμε να την μεταχειριστούμε είναι αναπόφευκτο η επίλυση του προβληματος κατεύθυνσης, ενώ η προσωπική κατάσταση μας αντανακλά την εσωτερική μας επιλογή. Υπάρχουν αρχές,δυνάμεις και νόμοι τόσο στον μικρόκοσμο όσο και στον μακρόκοσμο. Κατεύθυνε την θέληση ενός ανθρώπου προς την ιδεά της ασθένειας, και η αρρώστια θα ανταποκριθεί στην έκκληση, με όλα τα χαρακτηριστικά ενός καλουπιού που δομείται από την νοσηρή σκέψη, διότι η θετική νοητική υπόδειξη καθορίζει τον συντονισμό και την αποδεκτικότητα της οργανικής περιοχής σε σύνδεση με τον σφυγμό και τις μικροβιακές οντότητες που συμβιώνουν και αναπαράγονται στο πνευματικό πεδίο χιλιάδων ανθρώπων, οι οποίες θα συμβάλουν σε πλήθος , απορροφούμενες από τα κύταρα που τις έλκουν, υπακούοντας στις εσωτερικές εντολές που λαμβάνονται σε διάρκεια, δημιουργώντας στο σώμα την αρρώστια που η σκέψη έχει προβάλει.

Sendo cada um de nós uma força inteligente, detendo faculdades criadoras e atuando no universo, estaremos sempre engendrando agentes psicológicos, através da energia mental, exteriorizando o pensamento e com ele improvisando causas positivas, cujos efeitos podem ser próximos ou remotos sobre o ponto de origem. Abstendo-nos de mobilizar a vontade seremos invariáveis joguetes das circunstâncias predominantes, no ambiente que nos rodeia; contudo, tão logo deliberamos manobrá-la, é indispensável resolvamos o problema de direção, porquanto nossos estados pessoais nos refletirão a escolha íntima. Existem princípios, forças e leis no universo minúsculo , tanto quanto no universo macro cósmico. Dirija um homem a sua vontade para a Idea de doença e a moléstia lhe responderá ao apelo, com todas as características dos moldes estruturados pelo pensamento enfermiço,porque a sugestão mental positiva determina a sintonia e receptividade da região orgânica, em conexão com o impulso havido, e as entidades microbianas, que vivem e se reproduzem no campo mental dos milhões de pessoas que as entretêm, acorrerão em massa, absorvidas pelas células que as atraem, em obediência ás ordens interiores, reiteradamente recebidas, formando no corpo a enfermidade idealizada.

Φυσικά έχουμε το θέμα των αναγκαίων εμπειριών πιστοποίησης , όπως σε περιπτώσεις όπου μια συγκεκριμένη προσωπικότητα αναγεννιέται μέσω εξαγνιστικών μαθημάτων από προηγούμενες ζωές που την κάνει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις, όμως ακόμα και σε τέτοιες περιπτώσεις, το πρόβλημα της νοητικής σύνδεσης είναι απείρως σημαντικό, καθώς ο ασθενής που βιώνει την αποδοχή και επιδοκιμασία της ίδιας του της κατάπτωσης , καταλήγει να αποτελεί ένα εξαιρετικό εκκολάπτη βακτηρίων και παθολογικών συμπτωμάτων, ενώ όταν το πνεύμα σε κατάσταση επαναρύθμισης αντιδρά με θάρρος εναντίων του κακού, επάξια και ευεργετικά , ενισχύεται με τεράστιους πόρους για να επικεντρωθεί στο καλό, ενσωματώνοντας στο ρεύμα της νικητήριας ζωής.

Claro que nesse capitulo temos a questão das provas necessárias , nos casos em que determinada personalidade renasce, atendendo a impositivos das lições expiatórias, mas, mesmo ai, o problema de ligação mental é infinitamente importante, porquanto o doente que se compraz na aceitação e no elogio da própria decadência acaba na posição de excelente incubados de bactérias e sintomas mórbidos, enquanto que o espírito em reajustamento, quando reage, valoroso , contra o mal, ainda mesmo que benéfico e merecido, encontra imensos recursos de concentrar-se no bem, integrando-se na corrente de vida vitoriosa.

Το μυαλό μας είναι μια ύπαρξη τοποθετημένη μεταξύ κατώτερων και ανώτερων δυνάμεων, με σκοπό την τελειωποίηση. Ο περισπιριτικός μας οργανισμός (αύρα) αποτέλεσμα της ανώτερης μας εξέλιξης , όταν αυτήν συμβαίνει στο φυσικό μας σώμα επί της γης, μπορεί να παρομοιαστεί με τους πόλους μιας ηλεκτρο-μαγνιτικής συσκευής. Το ενσαρκωμένο πνεύμα υποφερει από τις κατώτερες επιρροές μέσω των περιοχών που βρίσκονται τα γεννητικά όργανα και το στομάχι και λαμβάνει ανώτερα ερεθίσματα ακόμα και από πνεύματα όχι τόσο εξελιγμένα, μέσω του εγκεφάλου και της καρδιάς. Όταν μια ύπαρξη προσπαθεί να χαλιναγωγήσει την ίδια της την θέληση, επιλέγει την συντροφιά που προτιμάει και εφορμεί στην επιθυμητή κατεύθυνση. Και δεν λείπουν οι χιλιάδες πρωτόγονες τάσεις, που μας περιορίζουν, ακομα στα πλάισια της γήινης δίαστασης, να έχουμε ποταπά αισθήματα και επιθυμίες, τα οποία μας παγιδεύουν σε στιγμιαίες πτώσης σε άβυσσους του καταστρεπτικού συναισθήματος, στις οποίες περιπλανιθήκαμε ήδη για πολλούς αιώνες, όμως την ίδια στιγμή δεν λείπουν κατά χιλίαδες οι εκκλήσεις αγιοσύνης, προσκαλώντας μας σε ανάληψη της μεγαλόπρεπης αθανασίας..

-Nossa mente é uma entidade colocada entre forças inferiores e superiores, com objetivos de aperfeiçoamento. Nosso organismo Peri spiritual, fruto sublime da evolução, quanto ocorre ao corpo físico na esfera da Crosta, pode ser comparado aos pólos de um aparelho magnético-elétrico. O espírito encarnado sofre a influenciação inferior, através das regiões em que se situam o sexo e o estômago, e recebe os estímulos superiores, ainda mesmo procedentes de almas não sublimadas, através do coração e do cérebro. Quando a criatura busca manejar sua própria vontade, escolhe a companhia que prefere e lança-se ao caminho que deseja. Se não escasseiam milhões de influxos primitivistas, constrangendo-nos, mesmo aquém das formas terrestres, a entreter emoções e desejos, em baixos círculos, e armando-nos quedas momentâneas em abismos do sentimento destrutivo, pelos quais já peregrinamos há muitos séculos, não nos faltam milhões de apelos santificantes, convidando-nos á ascensão para a gloriosa imortalidade.

Ο Francisco Cândido Xavier στα γεράματα

Ανακάλυψα αύτον τον σύνδεσμο, όπου μπορείτε να κατεβάσετε πολλά βιβλία σε μορφή pdf http://www.livrosparatodos.net/

http://www.livrosparatodos.net/downloads/libertacao.html

πρέπει όμως να κατεβάσετε και ενα βοηθητικό προγραμα μαζί και να μιλάτε πορτογαλικά για να διαβάσεται το κείμενο. ϊσως Υπάρχει μεταφρασμένο στα αγγλικά ή άλλες γλώσσες μέσω της Federação espírita

Labels:

Tuesday, December 23, 2008

Yesterday´s children

I found a reencarnation film, with naration in portugues, but you can find the original somewhere too. Jane Saymour, which I like a lot as an actress. As a Spiritist reencarnation is a fundamental belief... This is a film based in a real life case. An american midle class woman, started to have intense and repeated dreams, that made her search for answers. An amazing story...and very touching... a mother´s heart for her children does not stop beating after death, but can reach even the next life..

http://video.google.com/videoplay?docid=8024879465072943702

How it is possible? well every night that we are dreaming, our souls, leave the body and get real experiences in a difernt dimention, a sould never forgets her past, even if now is incorporated in a now body and conscience. The protagonist, felt the need to help her children fot he last life, and this loving force made this remarcable story take place... The film´s title is Yesterday´s children.

I think I will try to publish in this blog some parts from the latest book I am reading, the Libertação, dictated by a spirit with the name Andre Luiz, through the famous and respected mendium Chico Xavier.

Labels:

Shoe the bastard!

click on the link and play...
www.sockandawe.com

Shoe is filthy according to arabs, shoe is was steps on whatever dirt exists on the floors, roads, etc.
That is why arabs never sit, showing the sole of their shoes.
Throwing the shoe, is not so much of an agreesive act, as it is a humiliation act to insult the oponent. The jornalist knew that he was going to suffer the concequencies of this act.

Sunday, December 14, 2008

O significado das doenças

Συσχετισμός αρρώστιας και συναισθημάτων καταπιεσμένων... Σαφώς έχει σχέση με την υγεία μας, δεν λέει κάτι πολύ διαφορετικό από ότι οι πνευματικοί οδηγοί μου, ή βιβλια τύπου το Μυστικό κτλ... αλλά το δύσκολο είναι να τα κάνει κανείς πράξη όλα αυτά...

LOUISE L. HAY is the author of the best seller "You Can Heal Your Life".
Segundo a psicóloga Americana Louise l.Hay, todas as doenças que temos são criadas por nós. Afirma ela, que somos 100% responsáveis por tudo de ruim que acontece no nosso organismo.Todas as doenças têm origem num estado de não-perdão,diz a psicóloga Americana Louise L. Hay.Sempre que estamos doentes,necessitamos descobrir a quem precisamos perdoar. Quando estamos empacados num certo ponto, significa que precisamos perdoar mais.....
Pesar, tristeza, raiva e vingança são sentimentos que vieram de um espaço onde não houve perdão. Perdoar dissolve o ressentimento. A seguir, você vai conhecer uma relação de algumas doenças e suas prováveis causas, elaboradas pela psicóloga Louise. Reflita, vale a pena tentar evitá-las:

DOENÇAS/CAUSAS:

AMIGDALITE: Emoções reprimidas, criatividade sufocada.

ANOREXIA: Ódio ao externo de si mesmo.

APENDICITE: Medo da vida. Bloqueio do fluxo do que é bom.

ARTERIOSCLEROSE: Resistência. Recusa em ver o bem.

ARTRITE: Crítica conservada por longo tempo.

ASMA: Sentimento contido, choro reprimido.

BRONQUITE: Ambiente familiar inflamado.Gritos, discussões.

CÂNCER: Mágoa profunda, tristezas mantidas por muito tempo.

COLESTEROL: Medo de aceitar a alegria.

DERRAME: Resistência. Rejeição à vida.

DIABETES: Tristeza profunda.

DIARRÉIA: Medo, rejeição, fuga.
DOR DE CABEÇA: Autocrítica falta de auto-valorização.

DOR NOS JOELHOS: medo de recomeçar,medo de seguir em frente.

ENXAQUECA: Raiva reprimida. Pessoa perfeccionista.

FIBROMAS: Alimentar mágoas causadas pelo parceiro (a).

FRIGIDEZ: Medo. Negação do prazer.

GASTRITE: Incerteza profunda. Sensação de condenação.

HEMORRÓIDAS: Medo de prazos determinados. Raiva do passado.

HEPATITE: Raiva, ódio. Resistência a mudanças.

INSÔNIA: Medo culpa.

LABIRINTITE: Medo de não estar no controle.

MENINGITE: Tumulto interior. Falta de apoio.

NÓDULOS: Ressentimento, frustração.Ego ferido.

PELE (ACNE): Individualidade ameaçada.Não aceitar a is mesmo.

PNEUMONIA: Desespero. Cansaço da vida.

PRESSÃO ALTA: Problema emocional duradouro não resolvido.

PRESSÃO BAIXA: Falta de amor quando criança. Derrotismo.

PRISÃO DE VENTRE: Preso ao passado.Medo de não ter dinheiro suficiente..

PULMÕES: Medo de absorver a vida.

QUISTOS: Alimentar mágoa. Falsa evolução.

RESFRIADOS: Confusão mental, desordem, mágoas.

REUMATISMO: Sentir-se vitima. Falta de amor. Amargura.

RINITE ALÉRGICA: Congestão emocional, Culpa, crença em perseguição.

RINS: medo da crítica, do fracasso,desapontamento.

SINUSITE: Irritação com pessoa próxima.

TIREÓIDE: Humilhação.

TUMORES: Alimentar mágoas. Acumular remorsos.

ÚLCERAS: Medo. Crença de não ser bom o bastante.

VARIZES: Desencorajamento. Sentir-se sobrecarregado.
Curioso não?

Por isso vamos tomar cuidado com os nossos sentimentos. . Principalmente daqueles, que escondemos de nós."Quem esconde os sentimentos, retarda o crescimento da alma".
Remédios indicados: Auto-estima,Perdão, Perdão, Perdão, Perdão e muito Amor no coração.
Principalmente: Pelos parentes e amigos.

Saturday, December 13, 2008

Capitu

Adorei até agora [aunque algumas vezes fica um pouco chato e repetitivo, mais isso é parte da literatura...]Δεν υπάρχουν μόνο σαπουνόπερες ευτυχώς εδώ στην βραζιλία... μια μοντερνα και ακρως θεατρινιστικη μεταφορά ενός κλασσικόυ έργου λογοτεχνίας με δοσεις ροκ εφηβικού πάθους και ενοχών...

Labels: ,

Friday, December 12, 2008

Cancun...some days off

I have been working too much latetly, I admit, and both of us, were a bit irritated with several situation around us...
Thank god, our company is growing up, more employees and much better organization in our administration sistem, thanks to a good professional consultant, that really guides me into change... you see I am willing to follow suggestions and try as much as I can... Now business is exploding literally, within months, we became the best distributor worldwide of the medical device as we found out in the 1rst congress for the device, which took place in Cancun....
So, Cancun, I was sure I would see the piramides, and life is a sequence of our choices... choices that we must make every moment, and these determine our route in life...seems strange to you? think it over, we have the free will, but we decide and we go towards one or the other direction... So I decided to sacrifice the excursion for the Piramides in order to manage to prepare for the work, and it proved the right one, I had to give a flight, I was not aware off, and thank god, we won the battle... And all this story that i will not analize here, proved what i have always known there is no documents, or contracts or whatever guarantte, except of the result of hard work and dedication to what you believe... and this was the factor that made us win in Cancun...
But the whole story was very good, for us, it made us reflect on the value of our work... I am more conscious than my partner in this, but what realy matters is not money, power or any of these bullshit, but helping other... I went once to a doctor, that uses out device, and there was a pacient, it a woman full of hope, she had cancer for the 2nd time in her life after long time, I then realized that I chose this business because it deals with saving and improving others, I tried and managed to controle my feelings, until I finished my task there, once I left could anymore hold my emotions, my device could monitorate that womans terapy, might be an important tool for helping maintain her alive.... My partner passed from this some days ago too, ...yes we are dealing with human lives, and dealing with the comercial part we tend to forget, but this is what really motivates me... and then you see all these random choices in the past, that led me right here, having studed something not linked to my actual ocupation but without it, i coulding do my job well...
Anyway, i just wanted to say that we enjoyed Cancun, rested, and swam in the ocean waters, that even early in the morning was warm and refresing for our souls....
Cancun, is a hotel turist place, can serve as a base for sort trips around, in order to see natural sites, and arqueological sites... but still would not be my best travel choice..... Airplane was tiring... prefer brazilian paradise destinations... January going to Marceio....that is going to be cool...
Well have a nice new year guys, the way the rythms of my life are, doubt if i will be able to write soon in this blog....

Labels: ,