Saturday, December 27, 2008

Francisco Cândido Xavier (1910-2002)

Σήμερα θα παρουσιάσω το μέντιουμ Francisco Cândido Xavier[Φρανσίσκο Κάντιντο Σαβιέ] (1910-2002), περισσότερο γνωστός ως Chico Xavier (Σίκο Σαβιέ), μια σημαντική προσωπικότητα της Βραζιλίας.

Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, ο Βραζιλιάνος μέντιουμ Francisco Cândido Xavier παρουσίασε περίπου 450 ψυχογραφημένα βιβλία.

Αυτό το μέντιουμ, ένας απλός άνθρωπος από την επαρχία της Βραζιλίας, φτωχός και με ανεπαρκή εκπαίδευση, εργάστηκε διακαώς για τον σκοπό της ηθικής ανάπτυξης του ανθρώπινου είδους. Ο ίδιος δεν έλαβε ποτέ ούτε μια δραχμή, για αυτά τα ψυχογραφημένα έργα. Υπολογίζεται ότι αν είχε δεχτεί τις απολαβές από αυτά τα συγγραφικά δικαιώματα, θα είχε εισπράξει μια περιουσία περίπου 20 εκατομμυρίων ευρώ. Εντούτοις, έζησε μόνο με το χαμηλό μισθό του ως δακτυλογράφου της ομοσπονδιακής δημόσιας υπηρεσίας της Βραζιλίας. Τα δικαιώματα των βιβλίων αυτών, που διαχειρίζονται από μια συμβολαιογραφική εταιρεία, χρηματοδοτούν στο σύνολό τους ακόμα και σήμερα έργα για την ενίσχυση και τη διάδοση του πνευματισμού.

Ο Πνευματισμός στη Βραζιλία προήλθε από την εργασία του Leon Hypolite Denizard Rivail (1804-1869), που ήταν γνωστός περισσότερο ως Allan Kardec, ο οποίος εξέδωσε «Το βιβλίο των πνευμάτων» στη Γαλλία 18 του Απριλίου του 1857. Ένα τμήμα από αυτό το βιβλίο εκδόθηκε στα ελληνικά (εκδ. Μακρή, 2004).

Κατά την διάρκεια της Πορτογαλικής κτήσης στη Βραζιλία, όταν η επίσημη θρησκεία ήταν ο Ρωμαιοκαθολικισμός, ο πνευματισμός ήταν απλά ανεκτός. Μετά την εγκαθίδρυση της δημοκρατίας το 1889, με την δημιουργία του λαϊκού κράτους, ο πνευματισμός μετατράπηκε σε νόμιμα αναγνωρισμένη θρησκεία. Είναι μια θρησκεία χωρίς κλήρο και οι χώροι όπου οι άνθρωποι συναθροίζονται, τα κέντρα των Πνευματιστών, επικεντρώνονται στην μελέτη του δόγματος, στην προσευχή, στην πρακτική της επικοινωνίας με τα πνεύματα και σε πράξεις πνευματικής φιλανθρωπίας.

Σήμερα στη Βραζιλία περί τα 10 εκατομμύρια άνθρώποι δηλώνουν πνευματιστές Kardecistas, σε έναν συνολικό πληθυσμό 180 εκατομμυρίων. Αν και αναλογικά ο αριθμός πιστών είναι μικρός, η επιρροή του κινήματος στη βραζιλιάνικη κοινωνία είναι μεγάλος. Η πλειοψηφία των φιλανθρωπικών έργων στην χώρα πραγματοποιείται από πνευματιστές. Αυτός ο αριθμός αυξήθηκε πολύ, ιδιαίτερα, τις τελευταίες δεκαετίες, χάρη στην εργασία του Chico Xavier. Μπορεί κανείς να ισχυριστεί, χωρίς αμφιβολία, ότι ο πνευματισμός μεταλλάσσει τη Βραζιλιάνικη κοινωνία, ενώ μπορεί να κανείς να πει ότι η Βραζιλιάνικη ιστορία μπορεί να διαιρεθεί, από μια συγκεκριμένη οπτική γωνία, σε πριν και μετά από τα έργα που πραγματοποίησε ο Chico Xavier και τα πνεύματα που τον καθοδηγούσαν.

Hoje apresentarei o médium espírita Francisco Cândido Xavier (1910-2002), mais conhecido como Chico Xavier. Durante o século XX, o médium brasileiro Francisco Cândido Xavier presenteou aproximadamente 450 livros psicografados.

Este médium, homem simples do interior brasileiro, pobre e de pouca escolaridade, trabalhou incessantemente pela causa do crescimento moral do ser humano. Ele mesmo nunca recebeu um centavo sequer das obras que psicografou. Calcula-se que se tivesse usufruído destes direitos teria recebido uma fortuna de aproximadamente 20 milhões de euros. No entanto, vivia apenas com o seu baixo ordenado de datilógrafo de repartição pública federal. Os direitos dos livros, doados em cartório, todos se dirigiram e ainda se dirigem para obras assistenciais e para a divulgação do espiritismo.

O espiritismo no Brasil originou-se do trabalho de Leon Hypolite Denizard Rivail (1804-1869), mais conhecido por Allan Kardec, que lançouO Livro dos Espíritosna França em 18 de abril de 1957.

Na época do Império, no Brasil, quando a religião oficial era a Católica Romana, o espiritismo era apenas tolerado. Depois da proclamação da república em 1889, com a instituição do estado laico, tornou-se religião legalmente reconhecida. É uma religião sem clero e os locais onde as pessoas se reúnem, os centros espíritas, destinam-se ao estudo da doutrina, à prece, aos trabalhos mediúnicos e à prática da caridade espiritual e material.

Atualmente no Brasil cerca de 10 milhões de pessoas se declaram espíritas Kardecistas, numa população total de 180 milhões. Apesar do número relativamente pequeno a sua influência na sociedade brasileira é grande. A maioria das obras de caráter beneficente no país é desenvolvida por espíritas. Este número aumentou muito, inclusive, nas últimas décadas, devido ao trabalho de Chico Xavier. Pode-se, sem dúvida, dizer que o espiritismo está mudando a sociedade brasileira e, também, pode-se afirmar que a história brasileira pode ser dividida, em termos de visão de vida, em antes e depois do trabalho desenvolvido por Chico Xavier e pelos espíritos que o orientaram.

O texto acima está parte da capa do lívro 2000 anos A.C. da versão em grego. To κείμενο είναι τμήμα από το οπισθόφυλλο της νέας έκδοσης του ψυχογραφημένου βιβλίου 2000 χρόνια π.Χ, υπαγορευμένου από το πνεύμα Εμμανουελ.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home