Sunday, January 20, 2008

Sexo e destino / sex and destiny

I am copying a text from the book by the spirit Luis Andre, Sex and destiny and I translated it into greek.

Διάβασα το βιβλίο στο τέλος του 2007, είναι το 14ο βιβλιο του συγκεκριμένου πνεύματος που ψυχογράφησε Chico Xavier(Σίκο Σαβιέρ 1910-2002) γραμμένο το 1963. Το βιβλίο εξιστορεί την πορεία των μελών 2 οικογενειών στο Ριο ντε Ζανεϊρο, όπου ο Αντρε Λουιζ συμμετείχε ως πνεύμα καθοδηγός στην εξελικτική πορεία τους.

Το θέμα των οικογενειών, είναι η επίλυση περίπλοκων επιπτώσεων που έχουν πράξεις των μελών σε σχέση με το σεξ. Πραγματικά το βρήκα τρομερά διαφωτιστικό, μια και ως αναγνώστης παρακολουθείς τη δράση του πνευματικού κόσμου στην ανθρώπινη πραγματικότητα, ενώ στο τέλος έχεις ένα πανόραμα των σχέσεων από προηγούμενες ζωές που καθορίζουν τις σχέσεις των μελών στο βιβλίο. Το παρακάτω κείμενο, αφορά μια διάλεξη/σεμινάριο στο πνευματικό επίπεδο, όπου περιγράφονται κάποιες βασικές εξηγήσεις στο ζήτημα των φύλων, της σεξουαλικής διαφοροποίησης και της καρμικής επίπτωσης των πράξεων.Na espiritualidade Superior o sexo não é considerado unicamente por baliza morflógica do corpo de carne, distingindo macho e fémea, difinição unilateral que na terra, ainda se faz seguir de atitudes e exigencias tirânicas, herdadas do comportamento animal. Entre os Espçiritos desencarnados, a partir daqueles de evolução mediana, o sexo é categorizado por atributo divino na individualidade humana, qual ocorre com a interligencia, com o sentimento, com o raciocinio e com faculdades outras, até agora menos aplicadas nas técnicas da experiência humana.
Στα ανώτερα κλιμάκια της πνευματικότητας το φύλο δεν θεωρείται απλώς το αναγνωριστικό μορφολογικό σήμαδι του σάρκινου σώματος, διαφοροποιόντας το αρσενικό από το θυληκό, μονομερής ορισμός που στη γη, κάνει να ακολουθούνται συμπεριφορές και τυρανικές απαιτήσεις, που κληρονομήθηκαν από τη ζωικής συμπεριφορά. Μεταξύ των μη ενσαρκωμένων πνευμάτων, εκείνων που έχουν διανύσει μια μέση εξέλιξη, το φύλο ταξινομείται ως μια θεϊκή ιδιότητα της ανθρώπινης προσωπικότητας, η οποία επιτυγχάνεται μέσω της εφυίας, μέσω του συναισθήματος, της λογικής και άλλων ιδιοτήτων μέχρι τώρα λιγότερο εφαρμόσιμες στις τεχνικές της ανθρώπινης εμπειρίας.
Quanto mais se eleva a criatura, mais se capacita de que o uso do sexo demanda discernimento pelas responsabilidades que acarreta. Qualquer ligação sexual, instalada no campo emotivo, engendra sistemas de compensação vibratoria, e o parceiro que lesa o outro, até o ponto em suscitou os desastres morais consequentes, passa a responder por dívida justa. Todo desmando sexual danificando consciências reclama corrigenda, tanto quanto qualquer abuso do raciocínio.
Όσο περισσότερο εξελίσσεται κάποιος, τόσο περισσότερο γίνεται ικανός στο να διακρίνει ότι η χρήση του σεξ επιφέρει ευθύνες. Οποιαδήποτε σεξουαλική σύνδεση, που δημιουργήται στον αισθηματικό τομέα, παράγει συστήματα κραδασμικής ψυχολογικής αντιστάθμισης, και ο συντροφος που τραυματίζει τον άλλον, έως το σημείο συνακόλουθων ηθικών καταστροφών, δημιουργεί τις συνθήκες για να αντιμετωπίσει ένα δίκαιο χρέος(καρμικό). Όλα τα σεξουαλικά παραπτώματα που καταστρεφουν συνειδήσεις απαιτούν διορθώσεις, τόσο όσο η οποιαδήποτε κατάχρηση του συλλογισμού.
Homem que abandone a companheira sem razão ou mulher que assim proceda, gerando desregramento passionais na vítima, cria certo ônus cármicono proprio caminho, pois ninguém causa prejuízo a outrem sem embaraçar a si mesmo. Vaticinou que a Terra, a pouco e pouco, renovará principios e conceitos, diretriz e legislação, em matéria de sexo, sob a inspiração da Ciência, que lhe é próprio.
Ο άνδρας που εγκαταλείπει τη σύντροφο χωρίς λόγο ή η γυναίκα που δρα αντίστοιχα, δημιουργώντας παθιασμένη οργή στο θύμα, δημιουργεί ένα συγκεκριμένο καρμικό φορτίο στον δικό του δρόμο, διότι κανείς δεν πορκαλέι ζημία σε κάποιον χωρίς αυτό να μην έχει επιπτώσεις στον ίδιο. Στην Γη σιγά σιγά θα ανανεωθούν οι αρχές, οι έννοιες και η νομοθεσία, στα θέμα του φύλου, κάτω από την έπιρροή της επιστήμης.
Empenhou-se a repetir que na Crosta Planetária os temas sexuais são levados em conta, na base dos sinais físicos que deferenciam o homem da mulhere vice-versa, no entanto,isso não define a realidade integral, porquanto, regendo eses marcos, pemanece um Espírito imortal, com idade ás vezes multimilenária, encerrando consigo a sima de experiências complexas, o que obriga a própria Ciência terrana a proclamar, presentemete, que masculinidade e feminilidade totais são inexistentes na pesonalidade humana, do ponto de vista psicológico.
Δεσμεύθηκε για να επαναλάβει ότι στην πλανητική κρούστα τα σεξουαλικά θέματα λαμβάνονται υπόψη, στη βάση των φυσικών φαινομένων που διαφοροποιούν το άνδρα από την φυναίκα και το αντίστροφο, εντούτοις, αυτό δεν καθορίζει απόλυτα την πραγματικότητα, δεδομένου ότι, καθένας παραμένει ένα αθάνατο πνεύμα, με ηλικία πολλές φορές χιλιετηρίδων, που εσωκλείουν εμπειρίες περίπλοκες, γεγονός που αναγκάζει την ίδια την γήινη επιστήμη να πιστοποιήσει, στο παρόν, ότι η αρενωπότητα και η θυληκότητα ως απόλυτη δίακριση είναι ανύπαρκτα στην ανθρώπινη προσωπικότητα, από ψυχολογικής άποψης.
Homens e mulheres em espírito apresentam certa percentagem mais ou menos elevada caracteristicos viris e feminis em cada individuo, o que não assegura possibilidades de comportamento íntimo normal para todos, segundo a conceituação de normalidade que a maioria dos homens estabeleceu para o meio social.
Οι άνδρες και οι γυναίκες ως πνεύμα παρουσιάζουν μια ορισμένη αύξηση ποσοστού λίγο πολύ αρσενικών και θυληκών χαρακτιριστικών σε κάθε άτομο,γεγονός που δεν διασφαλίζει πιθανότητα της κανονικής ιδιωτικής συμπεριφοράς για όλους, σύμφωνα με τη σύλληψη κανονικότητας που η πλειοψηφία των ανδρών καθιέρωσε για το κοινωνικό περιβάλλον.
Inúmeros espíritos reencarnam em condições inversívas, seja no domínio de lides expiatorias ou em obediência a tarefas específicas, que exigem duras disciplinas por parte daqueles que as solicitam ou que as aceitam. Referiu ainda que homens e mulheres podem nascer homosexuais ou intersexos, como são suscetíveis de retomar o veículo físico na condição de mutilados ou inhibidos em certos ramos de manifestação, aditando quea alma reencarna, nessa ou naquela circunstancia, para melhorar e aperfeçõar-se e nunca sob a destinação do mal, o que nos constrange a reconhecer que os delitos, sejam quais sejam, em quaisquer posições, correm por nossa conta.
Αναρίθμητες ψυχές ενσαρκώνονται σε αντεστραμένους όρους, είτε με σκοπό εξαγνιστικής εργασίας, είτε ως υπακοή για επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, που απαιτούν σκληρή πειθαρχία εκ μέρους αυτών που τους ζητούν ή τους αποδέχονται. Επίσης μπορεί άνδρες και γυναίκες να γεννηθούν ομοφυλόφιλοι ή τρανσεξουαλικόι, καθώς είναι δεκτικοί στο να ξαναπάρουν το φυσικό όχημα (σώμα) σε μια συνθήκη ως ακρωτηριάσμού ή εμποδισμού εκδήλωσης συγκεκριμένων τομέων, τονίζοντας ότι η ψυχή ξαναενσαρκώνεται σε αυτή ή άλλη συνθήκη ζωής, προκειμένου να βελτιωθεί και να τελειοποιηθεί και ποτέ με προορισμό το κακό, γεγονός που μας εξαναγκάζει να αναγνωρίσουμε ότι όποιο παράπτωμα, όποιο και να είναι, σε οποιαδήποτε κατάσταση, μας καταλογίζεται και είναι σε βάρος μας.
À vista disso, destacou que nos foros da justiça Divina, em todos os distritos da espirituailidade Superior, as personalidade humanas tachadas por anormais são concideradas tão carecentes de proteção quanto as outras que desfrutam a existência garantida pelas ragalias da normalidade, segundo a opinião dos homens, observando-se que as faltas cometidas pelas pessoas de psiquismo julgado anormal são examinadas no mesmo critério aplicado ás culpas de pessoas tidas por normais, notando-se, ainda, que, em muitos casos, os deastinos das pessoas supostas normais são consideravelmente agravados, por menos justificáveis perante acomodações e primazias que usufruem, no clima estável da maioria.
Υπό αυτήν την οπτική γνωνία, στο πλαίσια της θείας δικαιοσύνης, σε όλες τις περιοχές των ανώτερων κλιμακίων της πνευματικότητας, οι ανθρώπινες προσωπικότητας θεωρούμενες ανώμαλες αντιμετωπίζονται τόσο με ανάγκη για προστασία όσο και των άλλων που απολαμβάνουν την ύπαρξη τους στα πλάισια της εγγυήσης της κοινωνικής κανονικότητας, σύμφωνα με την επικρατούσα άποψη, παρατηρώντας ότι τα σφάλματα που διαπράτονται από τους ανθρώπους με ψυχισμό θεωρούμενο μη ομαλό εξετάζονται με τα ίδια κριτήρια που εφαρμόζονται στους ανθρώπους που θεωρουνται κανονικοί, παρατηρώντας, ακόμα, ότι, σε πολλές περιπτώσεις, αμαρτήματα των υποτιθέμενων κανονικών ανθρώπων αντιμετωπίζονται ως πολύ χειρότερα, διότι είναι λιγότερο δικαιολογήσιμα σε σχέση με τις ανέσεις και ευκολίες που αυτοί απολαμβάνουν υπό το σταθερό κλίμα της πλειοψηφίας.Όσο και αν εψαξα δυστηχώς δεν βρήκα κάποια αγγλική άλλη μετάφραση. κατά την γνώμημου είναι ένα βιβλίο που αξίζει να μεταφραστεί...

Labels: ,

4 Comments:

Anonymous Shaya said...

Εάν το μεταφράζεις εσύ στα ελληνικά, μπορώ εγώ μετά να το γράψω στα γαλλικά ;). Φιλιά

1/24/2008 8:38 AM  
Blogger alximist said...

Shaya moy, ean esy exeis oreksi, proxwra...
Exeis parei fora me ton kerayno moy fainetai...
mpes sto 10% exei arthraki toy sygrafews...
Pantws kala mas ta leei o Andre Luis, skepsoy oti psyxografithike poses dekaeties pisw...Ayto to lhma prepei an antmetwpistike poly perierga apo toys tote anthrwpoys...
O Daniel htan Paris kai phge poly kala ekei. Ayrio epistrefei epiteloys...filia zoyzoyna moy

1/25/2008 11:40 PM  
Anonymous Anonymous said...

Amigo como está ? espero que bem :)))
eu já havia lido a respeito de como o espiritismo trata as sexo entre os mesmos, acho que li no Evangelho espirita, não me lembro ao certo .
Mas fico feliz vc realmente se encontrou no espiritismo :)))

sobre sua pergunta lá no blog, não conheço nada no Uruguai, só ouvi falar muito bem de Punta del este, que dizem ser muito bonito .

Eu e Mariposo estivemos em Angola, e passei uma semana acampando feito um nômade ( era um desejo meu ) no deserto da Namíbia .. foi demais :)

Um abração

1/29/2008 5:32 PM  
Blogger alximist said...

Caraca! então realmente vcs dois fizerom esta viagem...
Parece que Angola tambem é super perigosa...espero que deu tudo certo...
Sobre espiritismo, sim me encontrei nele. Acho uma pena que é totalmente desconhecido fora do Brasil. Talvez alguns post assim, podem ser uma pequena ajuda para quiem esta nesta busca...
Já comecei alias com este processo... Chegei no centro espírita através do blog...
ben vinod de volta então...espero que logo poderiamos leer suas aventuras...

1/29/2008 8:04 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home