Thursday, January 17, 2008

Ομοφυλοφιλία υπό το πρύσμα των Εσπίριτας - Gay na visão espirita

Ποτέ δεν υπήρξα θρήσκος, αλλά πάντα ερευνούσα και έξαχνα απαντήσεις σε ερωτήματα πίστης και μεταφυσικής. Στην Βραζιλία με συγκίνησε πολύ το θρησκευτικό κίνημα των Εσπίριτας, και μελετώ αρκετά την σχετική βιβλιογραφία. Σαφώς λοιπόν με ενδιέφερε η αντιμετώπιση τους στο θέμα Ομοφυλία. Παραθέτω λοιπόν εδώ ορισμένα σημεία.
Στο ερώτημα 202 του βιβλίου των Πνευμάτων του Allan Kardec, ο ίδιος ρωτά το πνεύμα μέσω του μέντιουμ: "Η ψυχή πριν την ενσάρκωση, προτιμά να γεννηθεί ενσαρκωμένη στο σώμα ενός άνδρα, ή μιας γυναίκας " η απάντηση που δίνεται είναι: "Αυτό λίγο ενδιαφέρει το πνεύμα. Οδηγός στην επιλογή είναι οι δοκιμασίες της ζωής που πρέπει να βιώσει". Τα πνεύματα θέλουν να πουνε με αυτήν την απάντηση ότι επιλέγεται εκείνο το σώμα που εξυπηρετεί καλύτερα της δοκιμές σε μια ζωή που θα οδηγήσει σε συγκεκριμένες εμπειρίες και βιώματα. Εάν η επιλογή θα είναι το αρσενικό σώμα, θα πρέπει να αντιμετωπίσει την ιδιαίτερη εμπειρία του συγκεκριμένου φύλου, και αντίστοιχα εάν η ενσάρκωση είναι σε ένα γυναικείο σώμα.

Σύμφωνα λοιπόν με την φιλοσοφία των εσπίριτας, ο ομοφυλόφιλος είναι ένα πνεύμα σε μια ιδιαίτερη δοκιμασία (όπως και όλοι οι υπόλοποι), και ότι πρέπει να παραμένει άγρυπνο για να γίνει νικηφόρο, και να εκπληρώσει εγκαίρως τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το θείο νόμο. Αλλά τι είναι υποχρέωση σύμφωνα με το θείο νόμο; Η απάντηση δόθηκε από τον Ιησού(μορφή ύψιστου πνεύματος στην θρησκεια των εσπίριτας): Κάνετε στους άλλους ότι θα θέλατε αυτοί να σας κάνουνε.

Βεβαίως αυτό εφαρμόζεται και στις συναισθηματικές σχέσεις μας, μέσω του σεβασμού και της αγάπης για εκείνους τους οποιους νοιαζόμαστε και αγαπάμε. Οπότε η σεξουαλική ισορροπία (μια συμπεριφορά που σέβεται, δεν επιδιώκει επιβολή και καταπίεση, μήτε εξάρτηση) είναι ασφαλής τρόπος για την επίτευξη των στόχων μιας γήινης ζωής τόσο για ομοφυλοφίλους όσο και για ετερόφυλόφιλους. Είμαστε όντα σε αναζήτηση του πνευματικής ισορροπίας. Και οι περισσότεροι από μας κουβαλάν σοβαρά ζητήματα στο σεξουαλικό τομέα.Nos ultimos meses estou estudando e me sinto afiliado muito com a teoria e religão espírita. Assim, me interessou muito a visão espçirita na questão dos Homosexuais. Na pergunta 202 do Livro dos Espíritos, o Allan Kardec pergunta: "Quando errante, que prefere o Espírito: encarnar no corpo de um homem, ou no de uma mulher?" A resposta: "Isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar". O que os Espíritos sugerem com isto é que, escolhida a opção, deve-se enfrentar as provas referentes a tal opção. Se a escolha for o corpo masculino, deverá enfrentar as experiências reservadas ao homem; se a encarnação ocorrer no corpo feminino, as provas serão as reservadas às mulheres.Segundo o pensamento espírita, o homossexual é um espírito que enfrenta momento de provação, e que deve estar vigilante para que saia vitorioso, em vez de agravar os seus débitos perante a lei divina. Mas o que é estar de acordo com a lei divina? A resposta foi dada por Jesus: Fazer aos outros todo o bem que gostaríamos que nos fizessem. Certamente que isso se manifesta também em nossos relacionamentos afetivos, através de gestos de respeito e carinho por aqueles seres com quem nos relacionamos. Então, o equilíbrio sexual (que se manifesta por um comportamento que não é promíscuo e nem desrespeitoso para com os sentimentos alheios) é caminho seguro tanto para homossexuais como para heterossexuais.Todos nós somos seres em busca do equilíbrio espiritual. A maior parte de nós traz graves comprometimentos no campo sexual.

Το διάσημο πνεύμα Emmanuel, στο έργο του "ζωή και φύλο",ψυχογραφημένο από το διάσημο και σεβαστό Βραζιλίανο μέντιουμ Chico Xavier(Σίκο Σαβιέρ 1910-2002), μας ενημερώνει ότι, σχεδόν πάντα, αυτοί που φθάνουν στην μεταθανάτια κατάσταση, σεξουαλικά μη ισορροπημένοι, μετά από τις μακροχρόνιες διαταραχές, ξαναγεννιούνται στον γήινο κόσμο σε συνθηκες ανάλογες όπου ανέχονται διάφορες ειδικές καταστάσεις, ή με την ομοφυλοφιλική ιδιότητα, προκειμένου να βιώσουν πικρές ανάλογες δοκιμασίες ως συνέπεια των υπερβολών που είχαν πραξει σε προηγουμενη ζωή τους.Ενδεχομένως, μια ερμηνεία μπορεί να είναι ότι οι ομοφυλόφιλοι είναι πνεύματα που μπορούν να έχουν διαπράξει σεξουαλικές κακοποιήσεις στο διαφορετικό φύλο του τρέχοντος, ώστε λόγω τέτοιας συμπεριφοράς στο παρελθόν, να μπορεί να εξισορροπηθεί και να επανεκπαιδευτεί μέσω της τρέχουσας έλξης που αισθάνεται για τους ανθρώπουςτου ίδιου φύλου. Απώτερος, σκοπός η ηθική εναρμονιση του πνεύματος μέσω του σχολείου της ζωής. Πχ. πρέπει να αντισταθεί σε ενστικτώδεις τάσεις από συμπεριφορές του απώτερου παρελθόντως.
O Espírito Emmanuel, em sua obra "Vida e Sexo", psicografada por Chico Xavier, nos informa que, quase sempre, os que chegam no além-túmulo, sexualmente desequilibrados, depois de longas perturbações, renascem no mundo tolerando moléstias insidiosas, ou em condição homossexual, amargando pesadas provas como conseqüência dos excessos que cometeram no passado.Depreende-se, portanto, que os homossexuais são Espíritos que podem ter cometido abusos sexuais em sexo diferente do atual, respondendo, tal comportamento no passado, pela atual atração que sente por pessoas do mesmo sexo, devendo resistir a esses apelos instintivos em prol do seu aperfeiçoamento moral.

Ακόμα ο Emmanuel, στο έργο ο παρηγορητής, δείχνει ότι ο Θεός δεν εξαλείφει τα πάθη των ατόμων, αλλά βοηθάει για να εξελιχθούν, μετατρέποντας τα μέσω του πόνου σε ιερή κληρονομιά της ψυχής. Ο Θεός καθοδηγεί τα πλάσματά του να ανταγωνίζονται για να εξουσιάσουν την καρδιά, να μάθουν να καθοδηγουν τις παρορμήσεις, να καθορίζουν τις τάσεις κατά την θαυμάστή εξέλιξη των συναισθημάτων του. Μας ενημερώνει ο Emmanuel ότι παρατηρούμε την πολυάριθμη εκπαίδευση ψυχών, μέσω των σεξουαλικών αγχων του κόσμου, της παραίτησης και της θυσίας, σε μια πορεία για την αποκτήση της Θειάς αγάπης.Η σύσταση του Πνευματισμού για το σεβασμό και την κατανοήση για τους συναθρώπους που διέρχονται από σεξουαλικές κοινωνικές αποκλίσεις (πχ ομοφυλοφιλία), είναι μεν σύμφωνες με το συναίσθημα αδελφόσύνης που πρέπει να προεδρεύει στις ανθρώπινες σχέσεις, αλλά εξίσου και από το γεγονός ότι κανένας από εμάς δεν έχει την εξουσία να καταδικάζει όποιος και να είναι αυτός. Άλλωστε όλοι εμείς έχουμε ηθικές δυσκολίες ή/και σοβαρός δυσαρμονίες , συνεπώς όλοι χρειάζομαστε επανεκπαίδευση. Ο Emmanuel τελειώνει το βιβλίο Η ζωή και το φύλο με την ακόλουθη σύσταση:"Μπροστά από όλες και οποιαδήποτε δυσαρμονίες του συναισθηματικού κόσμου, όποιος και αν είναι ή ότι είναι, εσείς να τοποθετήτε, στη σκέψη, στην θέση του κατηγορούμενου, αναλύοντας τις πιό κρυφές τάσεις σας ε, και μετά από εναν αυτέλεγχο επιβεβαιώστε εαν πληρήτε τις συνθήκες να επίκρινετε κάποιον, ακούστε τη συνείδηση σας, και μην ξεχνάτε τα λόγια του Ιησού : Αγαπάτε αλλήλους όπως εγώ σας αγάπησα ".

Ainda o Espírito Emmanuel, em O Consolador, nos mostra que Deus não extermina as paixões dos homens, mas fá-las evoluir, convertendo-as pela dor em sagrados patrimônios da alma, competindo às criaturas dominar o coração, guiar os impulsos, orientar as tendências, na evolução sublime dos seus sentimentos. Informa Emmanuel que observamos almas numerosas aprendendo, entre as angústias sexuais do mundo, a renúncia e o sacrifício, em marcha para as mais puras aquisições do amor divino.A recomendação do Espiritismo para o respeito e a compreensão para com os irmãos que transitam em condições sexuais inversivas, ocorre em função do sentimento de fraternidade ou caridade que deve presidir o relacionamento humano, mas igualmente pelo fato de que nenhum de nós tem autoridade suficiente para condenar quem quer que seja, pois todos temos dificuldades morais e/ou materiais graves que precisam de educação. A esse respeito, Emmanuel finaliza o livro Vida e Sexo com a seguinte recomendação: "Diante de toda e qualquer desarmonia do mundo afetivo, seja com quem for e como for, colocai-vos, em pensamento, no lugar dos acusados, analisando as vossas tendências mais íntimas e, após verificardes se estais em condições de censurar alguém, escutai no âmago da consciência, o apelo inolvidável do Cristo: Amai-vos uns aos outros como eu vos amei".

Τόσο ο ομοφυλόφιλος όσο και ο ετεροφυλόφιλος πρέπει να διερευνήσει την εσωτερική του μεταρρύθμισή, μην υποκείπτοντας στις έλξεις πουπροκαλούνται για τις ενστικτώδεις και αισθησιακές παρορμήσεις. Τα πνεύματα διδάσκουν ότι η σεξουαλική ενέργεια είναι θεία δημιουργία και ότι το σεξ στις βάσεις της αγάπης και φροντίδας, του σεβασμόυ και της προσοχής για τα συναισθήματα των άλλων ανθρώπων, είναι υπέροχη δύναμη. Το πνεύμα Andres Luiz στο έργο του Η συμπεριφορά Eσπίριτα, βιβλίο ψυχογραφημένο από τον Chico Xavier, συστήνει "να διακρίνει στο φύλο την έδρα των ανώτερων δυνάμεων, τις οποίες χορήγησε ο Δημιουργός στο δημιούργημά του για να ισορροπήσει τις δραστηριότητες του, που γίνεται αισθητή στο καθήκον να προστατευσει από τα στραβοπατήματα". Η Δοξασία του Πνευματισμού δεν καταδικάζει τον ομοφυλόφιλο. Αντίθετα, συστήνει να αντιμετωπίζεται με όλο το σεβασμό, εκτίμηση και αγάπη, μiα και είναι ένα πνεύμα που διασχίζει μια δύσκολη στιγμή, στην οποία πρέπει να προωθήσει την δημιουργία του ήθους του, μέσω μιας ισορροπημένης σεξουαλικής συμπεριφοράς.Ότι δεν επιτρέπεται στον ετερόφυλο, δεν μπορεί επίσης να επιτρέπεται και στον ομοφυλόφιλο.Και για τους δύο, οι καταχρήσεις, όπως τα όργια, ο σαδομαζοχισμός, η νεκροφιλία, η παιδοφιλία και άλλα, είναι πρακτικές που δεν συνάδουν με την ισορροπία στον χειρισμό των γενετίσιων δυνάμεων και είναι αντίθετες προς τους φυσικούς νόμους, που προσδίνουν μια χρήση στα σεξουαλικά όργανα διαφορετική από αυτόν που συστήνει τη φύση του.

Tanto o homossexual como o heterossexual devem buscar a sua reforma interior, não cedendo aos arrastamentos provocados pelos impulsos instintivos e sensuais. Ensinam-nos os espíritos que a energia sexual é criação divina e que o sexo em bases de amor e carinho, respeito e atenção pelo sentimento alheio, é força maravilhosa.O Espírito André Luiz, no seu livro Conduta Espírita, psicografado por Chico Xavier, recomenda "distinguir no sexo a sede de energias superiores que o Criador concede à criatura para equilibrar-lhe as atividades, sentindo-se no dever de resguardá-la contra os desvios suscetíveis de corrompê-la".A Doutrina Espírita não condena o homossexual. Ao contrário, recomenda que tenhamos para com ele todo o respeito, a consideração e o carinho, uma vez que é um espírito que atravessa momento difícil (até mesmo tormentoso) em que necessita promover a sua edificação moral, através de uma conduta sexual equilibrada. O que não é lícito ao hetero, também não pode ser ao homossexual. Para ambos, os abusos, tais como as orgias, o sadomasoquismo, a necrofilia, a pedofilia e outros, são práticas que comprometem o equilíbrio no manuseio das forças genésicas e são contrárias às leis naturais, dando uso aos órgãos sexuais de maneira diversa do que recomenda a sua natureza.

Labels: ,

5 Comments:

Anonymous Anonymous said...

This comment has been removed by a blog administrator.

1/18/2008 6:59 AM  
Blogger Alex A. said...

Πολύ ενδιαφέρον! Σε ευχαριστούμε που μας ενημερώνεις... Φιλιά πολλά και καλή Κυριακή, αφού εκεί είναι ακόμα μεσημέρι!

1/20/2008 5:38 PM  
Blogger alximist said...

Φίλε Αλεξ, συμπτωματικά το είδα το μύνημα μόλις το έγραψες, αλλά δεν το απάντησα, γιατί έπρεπε να φύγω. Χαίρομαι που σου άρεσε, απαίτησε αρκετή δουλεία από μερίας μου, η γλώσσα των πνευμάτων είναι αρκετά λόγια. Ετοίμασα και το επόμενο ποστ, με σχετικό θέμα. Τώρα πρέπει να κάνω το 7+1...αλλά βαρίεμαι,λέω να το αφήσω όταν μου έρθει διάθεση αναπόλησης...
Άσε που ζώ τόσο στο παρόν, που πρέπει να προσπαθήσω να θυμηθώ τι έγινε αυτό το έτος...

1/20/2008 11:20 PM  
Anonymous Shaya said...

Ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι όντως πολύ ενδιαφέρον, επειδή μου έδωσε άλλη όψη για το τί ζω...
Σε γλυκοφιλώ

1/22/2008 9:34 AM  
Blogger alximist said...

Shaya μου, χαίρομαι που σου άρεσε. έχω ετοιμάσει ένα ακόμα κείμενο. Βασικά θα είναι πιστή μετάφρση ενός τμήματος πολύ διαφωτιστικού από το βιβλίο Σεξ και μοίρα...
φιλία

1/22/2008 4:59 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home