Monday, October 27, 2008

Sxedio nomoy

Να λοιπόν που η φιλοπροοδος κυβερνησις, ανακοίνωσε το φιλόδοξο σχέδιο αφου κατα την γνώμη της εναρμόνισε τους νόμους το σύνταγμα και τις διεθνής υποχρεώσεις, με τις σύγχρονες απαιτήσεις της (κατά την εντύπωση της) Ελληνικής κοινωνίας...προστατεύοντας τα αναφαίρετα δικαιώματα όλων των ελλήνων πολιτών ενεξαρτήτως πατρίς Θρησκείας και οικογένειας....χαχαχα

http://www.ministryofjustice.gr/files/09-10-2008-sxedio_nomou_oikogeneia.pdf

Για κλάμματα ή για γέλια?
Ευτυχώς υπάρχει και αντίλογος...
Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Θ. Δρίτσας, Φ. Κουβέλης και Ν. Τσούκαλης,
κατέθεσαν τροπολογία επι του σχεδίου νόμου «μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια,
το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις.
Θεωρώντας ότι ο αποκλεισμός των ομόφυλων ζευγαριών από το Σύμφωνο ελεύθερης
Συμβίωσης που προωθεί η κυβέρνηση αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της αρχής της
ισότητας, καλούν όλους τους βουλευτές ανεξαρτήτως πολιτικού χώρου να πάρουν
θέση προκειμένου για την εξάλειψη της διάκρισης.
Ακολουθεί το κείμενο της τροπολογίας

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Στο σχέδιο νόμου «Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις»
Αιτιολογική έκθεση
Το Σύμφωνο Συμβίωσης, αποτελεί μία σύμβαση που επιτρέπει την τυποποίηση των συντροφικών σχέσεων σύμφωνα με την αρχή ότι η Πολιτεία οφείλει να εξασφαλίζει στα μέλη της κοινωνίας, την απόλαυση των δικαιωμάτων τους με ιδιαίτερη έμφαση στην ισότητα και την αλληλεγγύη, χωρίς διακρίσεις κοινωνικές, οικονομικές, φυλής ή φύλου,
Οι εξαιρέσεις που εισάγει για τα ομόφυλα ζευγάρια δεν μπορούν παρά να δημιουργήσουν πολίτες δεύτερης κατηγορίας καθώς δεν υπάρχει νομικό έρεισμα το οποίο να αποκλείει συντρόφους ίδιου φύλου από τη σύναψη συμφώνου συμβίωσης.
Το νομοσχέδιο θα έπρεπε να συμβάλει στην ωρίμανση της κοινωνίας, να αποτυπώνει το πνεύμα των διεθνών εξελίξεων και βέβαια να είναι συμβατό με την ελληνική νομοθεσία.
Στην Ευρώπη των 15 μόνο η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ιρλανδία δεν προβλέπουν ρύθμιση των σχέσεων των ομόφυλων ζευγαριών. Να σημειωθεί ότι οι εθνικές νομοθεσίες των υπόλοιπων κρατών καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα νόμων από το γάμο και τη δυνατότητα υιοθεσίας μέχρι την απλή συμβίωση. Επιπλέον τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο της Ευρώπης πιέζουν προς ρύθμιση των εν λόγω συντροφικών σχέσεων σε κείμενα που έχουν υιοθετήσει.
Εκτός της Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου η οποία απαγορεύει τις διακρίσεις με βάση των γενετήσιο προσανατολισμό, η πρόσφατη υπογραφή της Συνθήκης της Λισαβόνας καθιστά νομικά δεσμευτικό το Θεμελιώδη Χάρτη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ο οποίος, με το άρθρο 21, προβλέπει αντίστοιχη απαγόρευση.
Το άρθρο 4 του Συντάγματος προβλέπει ότι όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι απέναντι στο νόμο, ενώ όπως τόνισε και με ανακοίνωσή της η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, ο αποκλεισμός από το Σύμφωνο Ελεύθερης Συμβίωσης των ομόφυλων ζευγαριών αποτελεί δυσμενή διάκριση σε βάρος τους
Ο σεξουαλικός προσανατολισμός έχει πλέον διεθνώς ρητά περιληφθεί στις απαγορευμένες διακρίσεις από την ισότητα. Και η ελληνική νομοθεσία τον έχει περιλάβει σε διάφορα νομοθετήματα πχ. Ν. 1414/1984, Ν.2910/2001, Ν. 33054/2005.
Δεδομένων των ανωτέρων καθώς και ότι θεωρούμε ότι ο αποκλεισμός αυτός αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της αρχής της ισότητας, οι οποιεσδήποτε διακρίσεις με βάση το φύλο θα έπρεπε να απαλειφθούν.
Για το λόγο αυτό προτείνουμε την τροποποίηση του άρθρου 1
« Η συμφωνία δύο ενήλικων προσώπων με την οποία οργανώνουν τη συμβίωσή τους (σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης), καταρτίζεται αυτοπροσώπως με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Η ισχύς της συμφωνίας αρχίζει από την κατάθεση αντιγράφου του συμβολαιογραφικού εγγράφου στον ληξίαρχο του τόπου κατοικίας τους, το οποίο κατοχυρώνεται σε ειδικό βιβλίο του Ληξιαρχείου.»

Αθήνα, 14.10.2008

Labels:

2 Comments:

Blogger Trellos_tou_xoriou said...

Ola auta einai polu organomena gia na onomazontai LATHI

10/29/2008 10:35 AM  
Anonymous Anonymous said...

Safws....
Alximist

11/10/2008 9:50 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home