Thursday, May 25, 2006

"παρά φύσιν"

Όσοι δεν έκαναν τον κόπο να μάθουν κλασικά Ελληνικά εννοούν να ερμηνεύουν τη φράση "παρά φύσιν" κατά τα εβραιοχριστιανικά Ελληνικά. Ομως κάθε απόφοιτος του γυμνασίου υποχρεούται να ξέρει ότι το επίρρημα "παρά" είναι τοπικό και σημαίνει δίπλα όχι ενάντια! "Παράλληλα" σημαίνει "το ένα δίπλα στο άλλο" κι όχι "το ένα ενάντια στο άλλο". "Παρά πόδα" δε σημαίνει να πάρεις το όπλο και να βαράς το πόδι σου"Παρά φύσιν" λοιπόν σημαίνει "δίπλα από τη φύση" αλλά όχι δίπλα από τα δέντρα. Στο χωρίο μου λένε ακόμα οι γιαγιάδες στις νεαρές κοπέλες που φοράνε κοντά φορέματα "φαίνεται η φύση σου" και το ανέκδοτο με τον παππού που λέει στο γιατρό "στά'ει η φύση μ'" (δηλ. στάζει το πέος μου) είναι πολύ γνωστό στο χωριό μου. Φύση του ανθρώπου λέμε τα γεννητικά του όργανα και η φράση "παρά φύσιν" σημαίνει "από τον πρωκτό" κι όχι ενάντια στο φυσιολογικό όπως προσπαθούνε πολλοί να το παρουσιάσουν. Ελληνικά ήξεραν οι παπούδες μας και αν ήθελαν να εννοήσουν "ενάντια στη φύση" θα έλεγαν "κατά φύσιν" (π.χ. Κέλσου, "Κατά Χριστιανών")!!!
Επιτέλους να ξεκαθαρίζουν κάποια σημεία....

Τμήμα από blog του Erva_Cidreira
Το κείμενο αποδίδεται στον Ερμοκράτη ή κατά κόσμον Βαγγέλη Γιαννέλο.

Labels:

6 Comments:

Blogger erva_cidreira said...

Μήπως θα μπορούσε το "της" να γίνει "του"; :)
Το απόσπασμα, πάντως, είναι από ένα κείμενο του Β. Γιαννέλου.

5/31/2006 1:38 AM  
Blogger alximist said...

Καταρχήν να ζητήσω συγνώμη..(άτιμε δαίμονα του τυπογραφείου!)...προχωρώ στην διορθωση...Άλλωστε και στο παρελθον το ειχα γράψει σωστά.
κατά δεύτερον, το κείμενο έμαθα ότι αποδίδεται στον Γιαννέλο αφού το έβαλα εδώ. ¨οπως και να έχει για περαιτέρω μπορεί κανείς να δει ότι εσύ ανέβασες...
Νά σαι καλα.. και ευχαριστώ για την παρατήρηση.

5/31/2006 1:08 PM  
Anonymous Anonymous said...

This comment has been removed by a blog administrator.

4/24/2007 10:55 PM  
Blogger bas.nikon said...

Ενδιαφέρουσα η άποψή σας όμως όχι σωστή.
Τι σημαίνουν λοιπόν τα
ΠΑΡΑ-νομος
ΠΑΡΑ-τολμος
ΠΑΡΑ πάσαν έννοιαν
ΠΑΡΑ-βασις
ΠΑΡΑ πάσαν προσδοκίαν
ΠΑΡ' αξίαν
ΠΑΡ' ελπίδαν
ΠΑΡΑ ταύτα

και άλλα πολλά παρόμοια;
Το ΠΑΡΑ ΦΥΣΙΝ ανήκει σ' αυτή την κατηγορία και συνεπώς η δική σας θέση είναι αβάσιμη.

12/11/2007 8:43 AM  
Blogger ttallou said...

Ενδιαφέρουσες αναφορές στην αργκό του χωριού, όμως κι εγώ κι η γλωσσολογική επιστήμη (προπάντων αυτή δηλαδή) διαφωνούμε.
Σου παραθέτω τι αναφέρει το Μείζον Ελληνικό Λεξικό στο λήμμα παρά:
πρόθ. Στη δημοτική: 1) συντάσσεται πάντοτε με αιτιατική και σημαίνει: α) εξαίρεση ή αφαίρεση: η ώρα ήταν μία παρά τέταρτο | φρ. παρά τρίχα - παρά μάτι: με ελαχιστότατη διαφορά β) εναλλαγή: τον βλέπω μέρα παρά μέρα 2) ως σύνδεσμος: α) εισάγει τον δεύτερο όρο συγκρίσεως: φρ. κάλλιο αργά παρά ποτέ β) χρησιμοποιείται αντί του αλλά: δε φτάνει που έχει άδικο παρά επιμένει κιόλας γ) έχει τη θέση του μόνο: δεν ξέρω άλλα παρά όσα σας είπα. Στη λόγια γλώσσα συντάσσεται:
1) με γενική και σημαίνει: α) την προέλευση: έλαβε παρά του πατρός του ικανήν περιουσίαν β) το ποιητικό αίτιο (αντί της υπό): κατεσκευάσθη παρά του τάδε
2) με δοτική και σημαίνει: α) κοντά, πλησίον, στη δικαιοδοσία ή την αρμοδιότητα κάποιου: υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ β) μεταξύ, σε κύκλο ανθρώπων ή πραγμάτων: υπάρχει παρ' αυτοίς η αντίληψις ότι
3) με αιτιατική και σημαίνει: α) θέση ή κίνηση, κοντά: παρά την ακτήν β) εναντιότητα, παράβαση ή υπέρβαση: παρά τον νόμον - παρά την υπόσχεσίν του | φρ. παρά (πάσαν) προσδοκίαν, αντίθετα με ό,τι όλοι περίμεναν ή υπέθεταν - παρ' αξίαν, ανάξια - παρ' ελπίδα, ανέλπιστα - παρά φύσιν, αντίθετα με τους φυσιολογικούς κανόνες - παρά ταύτα, αντίθετα προς τα δεδομένα ή συναγόμενα γ) αφαίρεση ή εξαίρεση: παρά μίαν τεσσαράκοντα - παρά τρεις ψήφους - φρ. παρ' ολίγον, λίγο έλειψε

Συνεπώς, μάλλον ατυχής η αναφορά και η -συνωμοσιολογική?- παραπομπή σε εβραιοχριστιανικά Ελληνικά.

12/08/2009 12:42 PM  
Blogger alximist said...

Ευχαριστώ για την προσφορά, φαίνεται ότι σε απασχόλησε αρκετά το ζήτημα, αλλά τελικά ποια είναι η ουσία? Αποκλείεται οι αρχαίοι έλληνες να δημιούργησαν αυτήν την έννοια, προφανώς αποτελεί νεοτερης προέλευσης εκφραση χριστιανικής περιόδου όπου το φυσικό για την αρχαιότητα έγινε μη φυσικό... Προσωπικά απλά το έθεσα, και χαίρομαι που το αντικρούεις, αλλά αυτό δεν αλλάζει την ουσία... Μια ατυχής έκφραση που πρέπει να διαγραφεί με τις σύγχρονες εξελίξεις, όπου δεν θα εκφράζει πλεόν την ελληνική κοινωνική πραγματικότητα...

12/08/2009 11:05 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home